Logo
Orthopedagoog
Een orthopedagoog kijkt mee in de situatie van een kind/jongere en gaat na waar mogelijkheden liggen als de ontwikkeling stagneert.

Voorstellen:
Mijn naam is Inge Griffioen. Sinds 2008 ben ik werkzaam als orthopedagoog in Rotterdam. Mijn ervaring ligt op het gebied van leer- en gedragsproblemen in het onderwijs, van praktijkonderwijs tot gymnasium. Ik heb in Utrecht en Leiden aan de universiteit gestudeerd. Bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO), sta ik geregistreerd als Orthopedagoog-Generalist.

Visie & missie:
Problemen ontstaan door een mismatch tussen enerzijds de behoeften van het kind of de jongere om zich te ontwikkelen en anderzijds dat wat de omgeving te bieden heeft en verwacht. Daarom wordt hulp geboden om die ontwikkeling weer op gang te brengen. Het streven is om die hulp voor iedereen toegankelijk te maken (#tegenkansenongelijkheid).
Nieuwsberichten

Aanmelden mogelijk

Hulp kan doorgaan

Corona (online aanbod!)

Begeleider Passend Onderwijs

Vernieuwde website

Crisisnetwerk vanaf nu online

Orthopedagoog Generalist
Inge Griffioen
Home
Voor wie
Direct contact opnemen
met Praktijk Griffioen:

06 21 68 25 25
Inge Griffioen

Aalborgpad 4
3067 PP Rotterdam
info@ingegriffioen.nl


Delen is lief!


LinkedIn Volg de LinkedIn pagina

NVO
SKJ
                KvK: 68408986                       BIG: 7992 759 2331

SKJ registratienummer:                        NVO registratienummer:
                       120007264                                                       17768