Logo
Voor wie  Nieuwe opdrachten worden momenteel niet aangenomen.
                                  Er geldt een aanmeldstop tot in ieder geval januari 2023.
Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, ouders met kinderen en jongeren t/m 18 jaar.

Leerproblemen:
Hulp kan ingeschakeld worden bij moeite op school met leren. Dit kan zijn op de gebieden lezen/spellen/talen of rekenen/wiskunde. Bij vermoedens van een specifieke leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie of voor intelligentieonderzoek.

Gedragsproblemen:
Leerproblemen gaan vaak samen met emotionele problemen, zoals faalangst en frustratie. In behandeling wordt aan deze problematiek gewerkt, door te focussen op wat het kind of de jongere wel kan en succeservaringen op te doen.

Ook als een kind of jongere zich opvallend angstig/teruggetrokken gedraagt, somber is of bijvoorbeeld veel moeite heeft om zich te concentreren, is onderzoek mogelijk.
Nieuwsberichten

Aanmeldstop

Hulp kan doorgaan

Corona (online aanbod!)

Begeleider Passend Onderwijs

Vernieuwde website

Onderaannemer bij gemeente ZHZ

Crisisnetwerk vanaf nu online

Kinderen
Jongeren
School
Home
Voor wie
Direct contact opnemen
met Praktijk Griffioen:

06 21 68 25 25
Inge Griffioen

Aalborgpad 4
3067 PP Rotterdam
info@ingegriffioen.nl


Delen is lief!


LinkedIn Volg de LinkedIn pagina

NVO
SKJ
                KvK: 68408986                       BIG: 7992 759 2331

SKJ registratienummer:                        NVO registratienummer:
                       120007264                                                       17768