Logo
Voor wie
Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, ouders met kinderen en jongeren t/m 18 jaar.

Leerproblemen:
Hulp kan ingeschakeld worden bij moeite op school met leren. Dit kan zijn op de gebieden lezen/spellen/talen of rekenen/wiskunde. Bij vermoedens van een specifieke leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie of voor intelligentieonderzoek.

Gedragsproblemen:
Leerproblemen gaan vaak samen met emotionele problemen, zoals faalangst en frustratie. In behandeling wordt aan deze problematiek gewerkt, door te focussen op wat het kind of de jongere wel kan en succeservaringen op te doen.

Ook als een kind of jongere zich opvallend angstig/teruggetrokken gedraagt, somber is of bijvoorbeeld veel moeite heeft om zich te concentreren, is onderzoek mogelijk.
Nieuwsberichten

Corona (online aanbod!)

Begeleider Passend Onderwijs

Vernieuwde website

Onderaannemer bij gemeente ZHZ

Crisisnetwerk nieuwe vergaderruimte

Kinderen
Jongeren
School
Home
Voor wie
Direct contact opnemen
met Praktijk Griffioen:

06 21 68 25 25
Inge Griffioen

Aalborgpad 4
3067 PP Rotterdam
info@ingegriffioen.nl


Raad ons aan via WhatsApp


LinkedIn Volg onze LinkedIn pagina

NVO
SKJ
                KvK: 68408986

SKJ registratienummer:                        NVO registratienummer:
                       120007264                                                       17768